لـبـیـکـــــ یـا خـامـنـــــه ای

زمان بر امتحان من و تو می گردد، تا ببیند که چون صدای هل من ناصر امام عشق بر می خیزد، چه می کنیم؟ شهید آوینی

زمان بر امتحان من و تو می گردد، تا ببیند که چون صدای هل من ناصر امام عشق بر می خیزد، چه می کنیم؟ شهید آوینی

لـبـیـکـــــ   یـا  خـامـنـــــه ای

حضرت ارباب ...

گــذر ِتــک تـــک ایــن ثــانیــه های عمرم

به قــدیمــی شدن نــوکری ات مــی ارزد...

۱ مطلب با موضوع «شهدا :: شهید چمران» ثبت شده است

شهید چمران | آتشی سوزان

نزدیک به یک سال می گذرد که در آتشی سوزان می سوزم.

کمتر شبی به یاد دارم که بدون آب دیده به خواب رفته باشم و آه های آتشین قلب و روح مرا خاکستر نکرده باشد!

خدایا نمی دانم تا کی باید بسوزم؟ تا چند رنج ببرم؟ در همه حال، همه جا و همیشه تو شاهد بوده ای.

عشقی پاک داشتم و آن را به پرستش ذات مقدس تو ارتباط می دادم، ولی عاقبتش به آتشی سوزان مبدل شد که وجودم را خاکستر کرد.

احساس می کنم تا ابد خواهم سوخت.

شمعی سوزان خواهم بود که از سوزش من شاید بشریت لذت خواهد برد!

خدایا از تو صبر می خواهم و به سوی تو می آیم. خدایا تو کمکم کن...

شهید چمران