لـبـیـکـــــ یـا خـامـنـــــه ای

زمان بر امتحان من و تو می گردد، تا ببیند که چون صدای هل من ناصر امام عشق بر می خیزد، چه می کنیم؟ شهید آوینی

زمان بر امتحان من و تو می گردد، تا ببیند که چون صدای هل من ناصر امام عشق بر می خیزد، چه می کنیم؟ شهید آوینی

لـبـیـکـــــ   یـا  خـامـنـــــه ای

حضرت ارباب ...

گــذر ِتــک تـــک ایــن ثــانیــه های عمرم

به قــدیمــی شدن نــوکری ات مــی ارزد...

۱ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

کلیپ صوتی| استاد پناهیان: پاتو بکوب


دانلود کلیپ صوتی پاتو بکوب استاد پناهیان


موضوع: عبودیت ارباب


شهید آوینی:

خود آگاهی یعنی بیرون شدن از عاداتی که بر جان احاطه یافته اند و بر خود نگریستن.

 اما «عادت» همواره ملازم با «غفلت» است 

واز غفلت زده نمی توان خواست که از غفلت زدگی خویش غافل نباشد.

منبع: masir1357.blog.ir